Statistický úřad převzal předsednictví v Radě EU v oblasti statistické služby

 


22. prosince 2008


Statistický úřad převzal předsednictví v Radě EU v oblasti statistické službyFrancouzské hlavní město Paříž se stalo v pátek 19. prosince 2008 místem další historické události. Představitelé Českého statistického úřadu (ČSÚ) oficiálně poprvé převzali pro Českou republiku předsednictví v Radě EU v oblasti statistické služby. Tuto symbolickou pochodeň jim předali jejich francouzští kolegové z Národního institut pro statistiku a ekonomická studia (INSEE). Slavnostnímu okamžiku byli rovněž přítomni zástupci švédského statistického úřadu jako třetí země současného předsednictví tří členských států EU a také zástupci Evropské komise a Generálního sekretariátu Rady EU. Formálnímu aktu mezi předsedou ČSÚ Janem Fischerem a generálním ředitelem INSEE Jean-Philippem Cotisem předcházelo ryze pracovní jednání předsednických týmů obou institucí, které se zaměřilo na protokolární předání jednotlivých dokumentů a aktivit.

Francouzská statistika úspěšně zahájila osmnáctiměsíční předsednictví Francie, ČR a Švédska. Nyní bude na české státní statistické službě, aby v nastoupeném programu pokračovala a štafetu v polovině roku 2009 předala švédským kolegům.

Představitelé ČSÚ budou v prvním pololetí příštího roku nejen předsedat Pracovní skupině Rady EU pro statistiku, ale čeká je také nemálo jednání s Evropským parlamentem, Evropskou komisí a Radou EU. Ještě v závěru letošního roku česká statistika vstoupila do procesu přípravy nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o statistice prostředků na ochranu rostlin, která se bude týkat především statistického sledování obchodování s pesticidy a dalšími obdobnými prostředky a jejich používáním v zemědělství. Závěrečná jednání s evropskými orgány by měla proběhnout již za českého předsednictví u návrhu nařízení o statistice plodin. ČSÚ bude pokračovat v již zahájených jednáních zejména o legislativě týkající se evropské bankovní statistiky a závěrečného projednávání návrhu novelizace nařízení o statistice informační společnosti. Tato jednání bude omezovat skutečnost, že poslanci Evropského parlamentu budou během předsednictví ČR končit své funkční období vzhledem k volbám do Evropského parlamentu, stanoveným na poslední čtyři dny prvního červnového týdnu roku 2009.

Tiskový referát
Kanceláře předsedy ČSÚ


  • 0812TZpředsednictví.doc