Statistické organizace, společnosti a weby

 

Česká statistická společnost

Česká demografická společnost

Česká ekonometrická společnost

Sociologický datový archiv

Banka dat a modelů ekonomiky ČR (VŠE)

Jednota českých matematiků a fyziků