Statistici ocenili profesora Segera

 

24. 4. 2014

Historicky druhým nositelem Ceny předsedkyně ČSÚ a rektora VŠE se stal statistik, autor řady publikací, významný pedagog a akademický pracovník prof. Ing. Jan Seger, CSc. Ocenění, jehož cílem je vyjádřit odborné i osobní uznání za přínos na poli národní i mezinárodní aplikované a teoretické statistiky osobně předali předsedkyně úřadu Iva Ritschelová a místopředseda České statistické rady Richard Hindls.

„Vyjádření úcty, obdivu a poděkování za vykonanou práci druhého není nikdy dost. Mám radost, že se nám i letos podařilo uskutečnit toto již tradiční setkání a ocenit člověka, který svůj život věnoval statistice a který se zasloužil o její vysoký kredit,“ uvedla předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová.

Segerův význam pak blíže přiblížil místopředseda České statistické rady a emeritní rektor VŠE Richard Hindls:„Jan Seger je učitelem celé generace současných ekonomů, statistiků a pedagogů. Vždy jsem obdivoval jeho umění jasně a srozumitelně formulovat myšlenky a předávat je přívětivou formou studentům. Jeho přednášky bývají zakončeny potleskem, což rozhodně není samozřejmé.“

Hindls též připomněl význam osobnosti prof. Segera v 90. letech, kdy zastával funkci rektora VŠE.

Jméno Jana Segera je silně spjato s Vysokou školou ekonomickou v Praze, kde krátce po studiu nastoupil na místo pedagogického asistenta. Na Katedře statistiky a pravděpodobnosti VŠE pracoval, s přestávkou dvouleté stáže ve Výzkumném ústavu statistiky a účetnictví a čtyřměsíčního studijního pobytu na univerzitě v Bruselu, až do roku 2011. Externě spolupracuje s Českým statistickým úřadem v rámci programu Specializované statistické studium. V oblasti vědecké a výzkumné práce se prof. Seger zaměřoval na oblast analýzy časových řad a problematiku konstrukce krátkodobých extrapolačních prognóz. Na dané problematice spolupracoval se Statistickým úřadem, jeho výzkumnými složkami a řadou dalších výzkumných pracovišť jak v České republice, tak v zahraničí. V období 1990–1991 byl proděkanem pro pedagogiku Fakulty informatiky a statistiky VŠE, 1991–1993 zastával funkci prorektora pro pedagogiku VŠE a v letech 1993–1999 byl dvě funkční období rektorem VŠE.

„Je mi nesmírnou ctí a potěšením, že dalším oceněným, který přebírá pomyslnou štafetu po profesoru Lubomíru Cyhelském, je právě pan profesor Seger,“ uzavřela I. Ritschelová.

Fyzické zhmotnění Ceny představuje porcelánová sova sedící na knize. Symbolizuje moudrost vycházející z vědění a vzdělání. Byla zhotovena odborníky ze společnosti Český porcelán.


Kontakt:
Mgr. Jan Cieslar
Tiskový mluvčí ČSÚ
Tel.: 274 052 017
GSM: 724 800 157
E-mail: jan.cieslar@czso.czI. Ritschelová a R. Hindls předávají ocenění J. Segerovi
I. Ritschelová a R. Hindls předávají ocenění J. Segerovi

I. Ritschelová a R. Hindls předávají dekret a porcelánovou plastiku J. Segerovi
I. Ritschelová a R. Hindls předávají dekret a porcelánovou plastiku J. Segerovi

Gratulace prof. Segerovi
Gratulace prof. Segerovi

prof. Jan Seger
prof. Jan Seger

Jan Seger a Lubomír Cyhelský
Jan Seger a Lubomír Cyhelský

Gratulace od prof. Lubomíra Cyhelského
Gratulace od prof. Lubomíra Cyhelského


  • ČSÚ TZ 140424 Statistici ocenili profesora Segera.docx