Startuje další ročník šetření Životní podmínky

 

31. ledna 2024

Na začátku února začne každoroční zjišťování Českého statistického úřadu o příjmech a životních podmínkách českých domácností. Odborně proškolení tazatelé osobně navštíví v období od 3. února do 23. června 2024 více než 11,5 tisíce domácností po celé naší republice. Cílem je zjistit aktuální údaje o jejich sociální a ekonomické situaci, a získat tak mimo jiné data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření nazvané Životní podmínky organizuje ČSÚ každoročně od roku 2005, letos tedy již po devatenácté. „Český statistický úřad zjišťuje údaje o finanční situaci různých typů domácností, nákladech na bydlení a jeho kvalitě, vybavenosti bytů, ale také o zdravotních, pracovních a materiálních podmínkách domácností a jejich jednotlivých členů,“ uvádí Táňa Dvornáková, vedoucí oddělení sociálních šetření ČSÚ.

Tři čtvrtiny respondentů, kteří se do šetření zapojí, již s ČSÚ spolupracují dlouhodobě. Nově bude osloveno 4 750 domácností náhodně vybraných s pomocí Registru sčítacích obvodů a budov ČR. „S otázkami se na domácnosti obrátí terénní pracovníci vybavení průkazem tazatele statistického zjišťování, který je ve spojení s průkazem zaměstnance ČSÚ, nebo s průkazem totožnosti opravňuje k provedení šetření,“ doplňuje Simona Měřinská z oddělení sociálních šetření ČSÚ. Totožnost tazatele si mohou respondenti ověřit přímo na webu ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a tato data jsou ze zákona důsledně chráněna. Všichni pracovníci zapojení do zjišťování a procesu zpracování dat jsou rovněž vázáni slibem mlčenlivosti.

Výsledky šetření za rok 2023 představí odborníci z ČSÚ na tiskové konferenci 29. února 2024. Mimo jiné se z nich dozvíme, jaká je výše příjmů českých domácností, jaké jsou jejich výdaje nebo jaká je v Česku míra ohrožení příjmovou chudobou a výše materiální a sociální deprivace.

Výsledky za rok 2022 jsou zveřejněny na webu ČSÚ a k dispozici je rovněž prezentace z loňské tiskové konference. Šetření Životní podmínky ČSÚ vychází z celoevropského šetření EU-SILC (European Union – Statistics on Income and Living Conditions), které probíhá v celkem 34 evropských zemích, a umožňuje tak mezinárodní srovnatelnost zjištěných údajů.

 

Kontakt:
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T 274 052 017 | M 604 149 190
E jan.cieslar@czso.cz   | X @statistickyurad

 

Více o výběrových šetřeních u domácností
Jedním z mnoha zdrojů dat ČSÚ jsou i pravidelná výběrová šetření u domácností. V průběhu celého roku navštěvují tazatelé ČSÚ tisíce náhodně vybraných domácností po celé zemi, mluví s jejich členy, vyplňují s nimi dotazníky a získávají od nich důležité informace. Získáváme díky tomu souhrnná statistická data o životní situaci našich občanů v takovém rozsahu, kterého nelze dosáhnout jinak. Osobní účast respondentů ze všech skupin obyvatel je proto zcela nenahraditelná. Nasbírané údaje pomáhají například měřit zaměstnanost a nezaměstnanost, poskytují odhad o pracovní síle, využívání digitálních technologií, zdraví našich spoluobčanů, životním stylu a účasti dospělých na vzdělávání. Více informací naleznete na webu ČSÚ.

 

  • csu_tz240131_startuje_dalsi_rocnik_setreni_zivotni_podminky.docx
  • Vyjádření Táni Dvornákové, vedoucí oddělení sociálních šetření ČSÚ
    (soubor mp3)
  • Vyjádření Simony Měřinské z oddělení sociálních šetření ČSÚ
    (soubor mp3)