Seznam recenzentů za rok 2018

 

Kvalita časopisu závisí také na kvalitě recenzních posudků. Jsme vděční za čas, znalosti a konstruktivní připomínky poskytované našimi odbornými recenzenty. Upřímně děkujeme všem našim kolegům, kteří přispěli k časopisu tím, že poskytli kvalitně zpracované recenzní posudky.

(* označuje více recenzních posudků)

Bartoňová, Dagmar* – dříve Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Cejp, Martin – Institut pro kriminologii a sociální prevenci
Domonkos, Zsolt – Český statistický úřad
Dotlačilová, Petra – Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze
Dubcová, Alena – Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Ďurček, Pavol – Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Fňukal, Miloš – Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Holý, Dalibor – Český statistický úřad
Henzlerová, Eva – Český statistický úřad
Chodounská, Helena – Český statistický úřad
Jeřábek, Milan – Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity v Brně
Kamenický, Jiří – Český statistický úřad
Korychová, Marie – Český statistický úřad
Kuchař, Pavel – Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Kurkin, Roman* – Český statistický úřad
Lipovski, Radek – Filozofická fakulta Ostravské Univerzity
Mášová, Hana 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Nešporová, Olga Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.
Němečková, Michaela Český statistický úřad
Nováková, Gabriela Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Pavlík, Zdeněk Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Potančoková, Michaela – Vienna Institute of Demography
Průša, Ladislav* Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze
Rychtaříková, Jitka – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Sovová, Olga – Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové
Šimpach, Ondřej – Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze
Štyglerová, Terezie – Český statistický úřad
Šťastná, Anna – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Tišliar, Pavol – Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Vaňo, Boris – Výskumné demografické centrum
Vidovićová, Lucie – Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně
Volejníčková Marková, Romana – Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.
Vrabcová, Jana* – Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
Vyhlídal, Jiří – Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně

  • Seznam recenzentů za rok 2018
  • Archiv:
  • Seznam recenzentů za rok 2017
  • Seznam recenzentů za rok 2016