Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje) - 2021


Seznam grafů a kartogramů
12. Regiony
Hustota obyvatel na km2, 2018 Word PDF
Celkový přírůstek obyvatel, 2018 Word PDF
Migrační přírůstek obyvatelstva, 2018 Word PDF
Hrubý domácí produkt, 2018 Word PDF
Míra ekonomické aktivity, 2019 Word PDF
Míra zaměstnanosti, 2019 Word PDF
Míra nezaměstnanosti, 2019 Word PDF

2. Obyvatelstvo
Podíl obyvatel s minimálně středním vzděláním, 2020 Excel PDF
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním, 2020 Excel PDF

3. Práce, sociální statistiky
Osoby ohrožené chudobou nebo sociálním vyloučením, 2020 Excel PDF

5. Průmysl, energetika, stavebnictví
Energetická produktivita Excel PDF
Konečná spotřeba energie podle odvětví, 2019 Excel PDF

8. Makroekonomika
Dluh vládních institucí v % HDP Excel PDF
HDP na obyvatele, 2020 Excel PDF

Zveřejněno dne: 21.02.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.