Seminář ČSÚ na téma sezónní očišťování (07.10.2004)

 

Seminář a besedu pro uživatele statistických informací na téma sezónní očišťování dat pořádá Český statistický úřad 13. října 2004 v 15 hodin v budově ČSÚ, Na padesátém 81, Praha 10, zasedací místnost č. 225. Na programu bude mj. prezentace temp růstu sezónně očištěných dat a prezentace sezónního očišťování čtvrtletních časových řad na příkladě hrubého domácího produktu. K otevřené diskusi na uvedená témata budou k dispozici přední odborníci ČSÚ z odborů makroekonomických analýz a analytických metod, čtvrtletních národních účtů a matematicko-statistických metod, dále zástupci vedení úřadu a odborů informačních služeb a elektronických prezentací.
Zájemci mohou potvrdit svou účast Jiřině Hellerové, hellerova@gw.czso.cz , tel.: 274 052 611.


Roman Prorok
tiskový referát Kanceláře předsedy ČSÚ

  • tz100704.doc