Statistický bulletin - Pardubický kraj - 1. čtvrtletí 2016


S. Správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) Pardubického kraje
Tab. S.1 Vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností v Pardubickém kraji k 31. 12. 2015 Excel PDF
Tab. S.2 Počet obyvatel ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Pardubického kraje v roce 2015 Excel PDF
Tab. S.3 Pohyb obyvatelstva ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Pardubického kraje v roce 2015 Excel PDF
Tab. S.4 Narození ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Pardubického kraje v roce 2015 Excel PDF
Tab. S.5 Zemřelí ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Pardubického kraje v roce 2015 Excel PDF
Tab. S.6 Počet obyvatel ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Pardubického kraje podle pětiletých věkových skupin k 31. 12. 2015 Excel PDF
Tab. S.7 Nezaměstnanost ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Pardubického kraje k 31. 12. 2015 Excel PDF
Tab. S.8 Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Pardubického kraje k 31. 12. 2015 Excel PDF
Tab. S.9 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Pardubického kraje k 31. 12. 2015 Excel PDF
Tab. S.10 Ekonomické subjekty podle kategorie počtu zaměstnanců ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Pardubického kraje k 31. 12. 2015 Excel PDF
Tab. S.11 Ekonomické subjekty podle institucionálních sektorů ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Pardubického kraje k 31. 12. 2015 Excel PDF
Tab. S.12 Počet dokončených bytů ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Pardubického kraje v roce 2015 Excel PDF
Tab. S.13 Hromadná ubytovací zařízení ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v Pardubickém kraji v roce 2015 Excel PDF
Tab. S.14 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v Pardubickém kraji v roce 2015 Excel PDF
Tab. S.15 Bilance obyvatel v obcích Pardubického kraje v roce 2015 Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.07.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.