Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. čtvrtletí 2015


S. Správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) Karlovarského kraje
Tab. S.1 Vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností v Karlovarském kraji Excel PDF
Tab. S.2 Počet obyvatel ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Karlovarského kraje Excel PDF
Tab. S.3 Pohyb obyvatelstva ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Karlovarského kraje Excel PDF
Tab. S.4 Narození ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Karlovarského kraje Excel PDF
Tab. S.5 Zemřelí ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Karlovarského kraje Excel PDF
Tab. S.6 Počet obyvatel ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Karlovarského kraje podle pětiletých věkových skupin Excel PDF
Tab. S. 7 Nezaměstnanost podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností Karlovarského kraje Excel PDF
Tab. S.8 Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Karlovarského kraje Excel PDF
Tab. S.9 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Karlovarského kraje Excel PDF
Tab. S.10 Ekonomické subjekty podle kategorie počtu zaměstnanců ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Karlovarského kraje Excel PDF
Tab. S.11 Ekonomické subjekty podle institucionálních sektorů ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Karlovarského kraje Excel PDF
Tab. S.12 Počet dokončených bytů ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Karlovarského kraje Excel PDF
Tab. S.13 Hromadná ubytovací zařízení ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Karlovarského kraje Excel PDF
Tab. S.14 Návštěvnost ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v Karlovarském kraji Excel PDF
Graf č. S.7 Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa podle správních obvodů ORP Karlovarského kraje PNG
Graf č. S.8 Obyvatelstvo ve správních obvodech ORP Karlovarského kraje podle věkových skupin a průměrného věku PNG

Zveřejněno dne: 07.07.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.