Statistický bulletin - Jihomoravský kraj - 1. čtvrtletí 2019


R. Správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) Jihomoravského kraje
Tab. R.1 Vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností Jihomoravského kraje k 31. 12. 2018 Excel PDF
Tab. R.2 Počet obyvatel ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Jihomoravského kraje v roce 2018 Excel PDF
Tab. R.3 Pohyb obyvatelstva ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Jihomoravského kraje v roce 2018 Excel PDF
Tab. R.4 Narození ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Jihomoravského kraje v roce 2018 Excel PDF
Tab. R.5 Zemřelí ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Jihomoravského kraje v roce 2018 Excel PDF
Tab. R.6 Počet obyvatel ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Jihomoravského kraje podle pětiletých věkových skupin k 31. 12. 2018 Excel PDF
Tab. R.7 Nezaměstnanost ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Jihomoravského kraje k 31. 12. 2018 Excel PDF
Tab. R.8 Ekonomické subjekty podle právních forem ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Jihomoravského kraje k 31. 12. 2018 Excel PDF
Tab. R.9 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Jihomoravského kraje k 31. 12. 2018 Excel PDF
Tab. R.10 Ekonomické subjekty podle kategorie počtu zaměstnanců ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Jihomoravského kraje k 31. 12. 2018 Excel PDF
Tab. R.11 Ekonomické subjekty podle institucionálních sektorů ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Jihomoravského kraje k 31. 12. 2018 Excel PDF
Tab. R.12 Počet dokončených bytů ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Jihomoravského kraje v roce 2018 Excel PDF
Tab. R.13 Hromadná ubytovací zařízení ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Jihomoravského kraje v roce 2018 Excel PDF
Tab. R.14 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Jihomoravského kraje v roce 2018 Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.07.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.