Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2016


S. Nezaměstnanost
Tab. S.1 Počet dosažitelných uchazečů a míra nezaměstnanosti v obcích Karlovarského kraje k 31. 12. 2016 Excel PDF
Tab. S.2 Uchazeči o zaměstnání podle věkové struktury, vzdělanostní struktury a podle doby evidence v letech 2011 až 2016 Excel PDF
Graf č. S.8 Uchazeči o zaměstnání podle věkové struktury a průměrný věk uchazečů v Karlovarském kraji v letech 2007 až 2016 PNG

Zveřejněno dne: 05.04.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.