Rozšíření internetu v českých domácnostech; 2. čtvrtletí 2008

 


Rozšíření internetu v českých domácnostech; 2. čtvrtletí 2008
Podíl domácností s internetem narostl meziročně o třetinu a dosáhl 42 % podílu


Podle nejnovějších údajů ČSÚ vyplývá, že aktivní připojení k internetu mají v ČR (2. čtvrtletí 2008) více jak 4 z 10 domácností (42 %). Meziročně se podíl domácností s internetem zvýšil o třetinu. Za tři roky v ČR přibyl cca 1 milión domácností s připojením k internetu a celkem tak dosáhl počtu 1 800 tisíc domácností. 79 % domácností s internetem používá vysokorychlostní připojení. V roce 2005 to bylo 27 % a v roce 2003 pouze 10 % domácností s internetem.
Internet má 2/3 domácností s dětmi, ale jen necelá třetina bez dětí.

V roce 2008 (2. čtvrtletí) má připojení k internetu více jak 2/3 (67 %) domácností s dětmi, ale pouze necelá třetina (27 %) domácností bez dětí. Internet je nejrozšířenější v pražských domácnostech kde jej má 59 % a naopak nejméně v Olomouckém kraji, kde je to jen třetina domácností. Větší je také pravděpodobnost, že bude mít internet domácnost ve velkém městě (48 %) než ve venkovské oblasti (37 %).

Výrazně se mění způsob připojení domácností k internetu, a to ve prospěch vysokorychlostního
Vysokorychlostní připojení k internetu v současné době používá třetina domácností, 79 % z těch, co mají doma internet. Ovšem ještě v nedávné minulosti tomu tak zdaleka nebylo. V roce 2005 stále převládalo připojení prostřednictvím standardní vytáčené telefonní linky (dial-up) s pouze omezeným způsobem využití internetu – 63 % domácností připojených k internetu. Nejčastějším způsobem připojení domácnosti k internetu, poněkud překvapivě alespoň v mezinárodním kontextu, je bezdrátové připojení - tento způsob připojení uvedlo 31 % domácností s připojením k internetu (2. čtvrtletí 2008). Následuje připojení prostřednictvím ADSL linky a připojení prostřednictvím kabelové televize, které v obou případech používá 22 % domácností s internetem. Připojení prostřednictvím vysokorychlostních mobilních sítí používá v ČR 5 % domácností s internetem. Počet domácností používajících ADSL linku vzrostl odhadem z 40 tis. v roce 2005 (v roce 2003 se toto připojení na rozdíl od většiny vyspělých států EU u nás téměř nevyskytovalo) desetinásobně, a to na 400 tis. ve 2. čtvrtletí 2008.

Pouze v Řecku, Bulharsku a Rumunsku byl nižší podíl domácností s připojením k internetu než u nás
V roce 2007 mělo osobní počítač 43 % českých domácností a 35 % jich bylo připojeno k internetu. pouze za domácnosti, ve kterých žije alespoň jedna osoba ve věku 16-74 let používané v mezinárodním srovnání v rámci EU). V EU27 dosahovala tato čísla hodnot v průměru 64 % resp. 54 %. Nižší podíl domácností s připojením k internetu než v ČR byl ze zemí EU v roce 2007 pouze v Řecku, Rumunsku a Bulharsko. Nejvíce domácností vybavených osobním počítačem i internetem je již tradičně ve skandinávských zemích, ale také například i v Nizozemsku. V těchto zemích se podíl domácností s připojením k internetu pohybuje okolo 80 %.

Shrnutí: Počet domácností vybavených osobním počítačem a připojením k internetu se v České republice v posledním roce výrazně zvýšil, přesto přetrvávají významné rozdíly přístupu k těmto technologiím v závislosti na typu a lokalitě sledovaných domácností. Domácnosti s dětmi jsou mnohem přístupnější k pořizování nových informačních a komunikačních technologií. Výrazně se taky mění způsob připojení domácností k internetu. Z mezinárodního srovnání vyplývá, že se Česko nachází, co se vybavenosti domácností informačními technologiemi týká (kromě mobilního telefonu), stále hluboko pod průměrem EU 27.

Kontaktní osoba:
Ing. Martin Mana
martin.mana@czso.cz

  • TZ_Internet_a_domacnosti_Invex_2008_1.doc