Rostoucí sňatečnost zastavil koronavirus

 

14. prosince 2020

Sňatečnost v České republice nepřetržitě rostla od roku 2014. Tento trend zastavila zejména na jaře letošního roku opatření přijatá v souvislosti s nemocí Covid-19. Podrobné informace o sňatečnosti v letech 2001–2019 přináší aktuální publikace ČSÚ.

Po roce 2013, kdy počet sňatků dosáhl historicky nejnižší hodnoty 43,5 tisíce, přibývalo sňatků rok od roku více. „V roce 2019 vstoupilo do manželství celkem 54,9 tisíce párů a šlo o vůbec nejvyšší počet od roku 2007, který byl z celého nového tisíciletí na sňatky dosud nejbohatší. Manželství tehdy uzavřelo 57,2 tisíce párů a sobota 7. 7. 2007 se stala suverénně dosud nejoblíbenějším dnem 21. století pro vstup do manželství,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Příznivý vývoj sňatečnosti v letošním roce zastavila opatření proti šíření epidemie Covidu-19. „V prvních třech čtvrtletích letošního roku bylo uzavřeno něco málo přes 38 tisíce sňatků, což je o pětinu méně než za stejné období roku 2019, přičemž nejvýraznější propad nastal v dubnu, březnu a květnu. Útlum z jara se nepodařilo vykompenzovat ani v průběhu léta a začátku podzimu, přestože srpen a říjen byl podle předběžných údajů letos na sňatky bohatší než loni,“ upozorňuje Terezie Štyglerová, vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ. K uzavření manželství lákala především sobota 10. 10., která s více než 1 800 svatbami bude pravděpodobně dnem s třetím nejvyšším letošním počtem sňatků.

Mezi roky 2001 a 2019 se významně proměnila věková struktura snoubenců. „V posledních osmnácti letech výrazně poklesl počet i podíl ženichů a nevěst ve věku do 25 let. V případě ženichů z 23 na 5 procent, u nevěst ze 43 na 12 procent. Naopak vzrostl počet i podíl snoubenců ve věku 40 let a starších. Konkrétně u ženichů z 15 na 29 procent, u nevěst z 10 na 21 procent,“ říká Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.  U 70 procent párů bývá starší muž, v jedné pětině žena a ve zbylé desetině jsou novomanželé stejného věku.

Tři čtvrtiny ženichů a nevěst vstupují do manželství poprvé a uvedený podíl se od počátku století výrazně neměnil. U téměř 90 % těch, kteří uzavírají manželství vyššího pořadí, jde o manželství druhé. Čtvrté a vyšší pořadí manželství je z pohledu statistiky výjimečné a jedná se o jednotky stovek případů ročně.

V každém desátém sňatku má alespoň jeden ze snoubenců jiné než české státní občanství. Zhruba z jedné poloviny takový pár tvoří Češka a cizinec. Tím je nejčastěji Slovák, dále Němec či Brit. Také v případě, kdy si Čech bere cizinku, je nejvíce z nich ze Slovenska. Mezi nevěstami Čechů dále převažují Ukrajinky a Rusky. Zhruba jedna čtvrtina sňatků s alespoň jedním cizím státním občanem v páru se odehrává mimo území České republiky. Nejoblíbenějšími destinacemi českých občanů pro uzavření manželství v zahraničí jsou Slovensko, Německo, Mauricius, Spojené státy, Velká Británie a Řecko.

 

Kontakt
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@czso.cz   | Twitter @statistickyurad

 

 • csu_tz201214_rostouci_snatecnost_zastavil_koronavirus.docx
 • Prezentace z tiskové konference
 • Vyjádření Marka Rojíčka, předsedy ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Terezie Štyglerové, vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Michaely Němečkové z oddělení demografické statistiky ČSÚ
  (soubor mp3)