Revize - Zemědělství

 

U všech statistik zemědělství kromě níže uvedených a u všech statistik životního prostředí se běžné revize publikovaných dat neprovádějí.

Prognózy: Odhady hektarových výnosů a sklizní zemědělských plodin

  • Termín zveřejnění je jedenkrát měsíčně v červnu, červenci, srpnu, září, říjnu.
  • Některé ukazatele se zveřejňují opakovaně v několika měsících, což lze formálně považovat za běžnou revizi; prakticky se jedná o upřesnění prognózy na základě nových skutečností.

Souhrnný zemědělský účet
  • První statistické odhady zemědělské produkce se zveřejňují v prosinci příslušného referenčního období
  • První běžná revize se publikuje v druhém měsíci po skončení referenčního období (T+2m).
  • Poslední (2. běžná revize) se publikuje v devátém měsíci po skončení referenčního období (T+9m) .
  • Oficiálně je povolena revize v 21. měsíci po skončení referenčního období, která se nevyužívá.