Statistický bulletin - Pardubický kraj - 1. čtvrtletí 2020


R. Správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) Pardubického kraje
Tab. R.1 Vybrané údaje o SO ORP Pardubického kraje k 31. 12. 2019 Excel PDF
Tab. R.2 Počet obyvatel v SO ORP Pardubického kraje v roce 2019 Excel PDF
Tab. R.3 Pohyb obyvatelstva v SO ORP Pardubického kraje v roce 2019 Excel PDF
Tab. R.4 Narození v SO ORP Pardubického kraje v roce 2019 Excel PDF
Tab. R.5 Zemřelí v SO ORP Pardubického kraje v roce 2019 Excel PDF
Tab. R.6 Počet obyvatel v SO ORP Pardubického kraje podle pětiletých věkových skupin k 31. 12. 2019 Excel PDF
Tab. R.7 Nezaměstnanost v SO ORP Pardubického kraje k 31. 12. 2019 Excel PDF
Tab. R.8 Ekonomické subjekty podle právních forem v SO ORP Pardubického kraje k 31. 12. 2019 Excel PDF
Tab. R.9 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti v SO ORP Pardubického kraje k 31. 12. 2019 Excel PDF
Tab. R.10 Ekonomické subjekty podle kategorie počtu zaměstnanců v SO ORP Pardubického kraje k 31. 12. 2019 Excel PDF
Tab. R.11 Ekonomické subjekty podle institucionálních sektorů v SO ORP Pardubického kraje k 31. 12. 2019 Excel PDF
Tab. R.12 Počet dokončených bytů v SO ORP Pardubického kraje v roce 2019 Excel PDF
Tab. R.13 Hromadná ubytovací zařízení v SO ORP Pardubického kraje v roce 2019 Excel PDF
Tab. R.14 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v SO ORP Pardubického kraje v roce 2019 Excel PDF
Tab. R.15 Bilance obyvatel v obcích Pardubického kraje v roce 2019 Excel PDF

Zveřejněno dne: 07.07.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.