Statistický bulletin - Moravskoslezský kraj - 1. čtvrtletí 2023


R. Správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) Moravskoslezského kraje
Tab. R.1 Vybrané údaje podle SO ORP Excel PDF
Tab. R.2 Počet obyvatel podle SO ORP Excel PDF
Tab. R.3 Pohyb obyvatelstva podle SO ORP Excel PDF
Tab. R.4 Narození podle SO ORP Excel PDF
Tab. R.5 Zemřelí podle SO ORP Excel PDF
Tab. R.6 Počet obyvatel podle pětiletých věkových skupin a SO ORP Excel PDF
Tab. R.7 Nezaměstnanost podle SO ORP Excel PDF
Tab. R.8 Ekonomické subjekty podle právních forem a SO ORP Excel PDF
Tab. R.9 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE a SO ORP Excel PDF
Tab. R.10 Ekonomické subjekty podle kategorie počtu zaměstnanců a SO ORP Excel PDF
Tab. R.11 Ekonomické subjekty podle institucionálních sektorů a SO ORP Excel PDF
Tab. R.12 Dokončené byty podle druhu stavby a SO ORP Excel PDF
Tab. R.13 Hromadná ubytovací zařízení podle SO ORP Excel PDF
Tab. R.14 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení podle SO ORP Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.06.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.