Statistický bulletin - Plzeňský kraj - 1. čtvrtletí 2023


R. Správní obvody obcí s rozšířenou působností
Tab. R.1 Vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Excel PDF
Tab. R.2 Počet obyvatel ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Excel PDF
Tab. R.3 Pohyb obyvatelstva ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Excel PDF
Tab. R.4 Narození ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Excel PDF
Tab. R.5 Zemřelí ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Excel PDF
Tab. R.6 Počet obyvatel podle pětiletých věkových skupin ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Excel PDF
Tab. R.7 Nezaměstnanost ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Excel PDF
Tab. R.8 Ekonomické subjekty podle právních forem ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Excel PDF
Tab. R.9 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Excel PDF
Tab. R.10 Ekonomické subjekty podle kategorie počtu zaměstnanců ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Excel PDF
Tab. R.11 Ekonomické subjekty podle institucionálních sektorů ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Excel PDF
Tab. R.12 Počet dokončených bytů ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Excel PDF
Tab. R.13 Hromadná ubytovací zařízení ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Excel PDF
Tab. R.14 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Excel PDF

Kartogramy a kartodiagramy
Přirozený přírůstek/úbytek obyvatel ve SO ORP Plzeňského kraje PNG
Přírůstek/úbytek obyvatel stěhováním ve SO ORP Plzeňského kraje PNG

Zveřejněno dne: 30.06.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.