Statistický bulletin - Hl. m. Praha - 1. čtvrtletí 2017


R. Pracovní neschopnost
Metodické vysvětlivky PDF
Tab. R.1 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice a v krajích – absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v roce 2016 Excel PDF
Tab. R.2 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice a v krajích v roce 2016 - relativní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.07.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.