Statistický bulletin - Pardubický kraj - 1. čtvrtletí 2015


R. Pracovní neschopnost
Metodické vysvětlivky - pracovní neschopnost PDF
Tab. R.1 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Pardubickém kraji a jeho okresech - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v roce 2014 Excel PDF
Tab. R.2 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Pardubickém kraji a jeho okresech - relativní údaje v roce 2014 Excel PDF
Tab. R.3 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v krajích ČR - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v roce 2014 Excel PDF
Tab. R.4 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v krajích ČR - relativní údaje v roce 2014 Excel PDF

Zveřejněno dne: 07.07.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.