Statistický bulletin - Hl. m. Praha - 1. čtvrtletí 2018


R. Pracovní neschopnost
Tab. R.1 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice a v krajích – absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v roce 2017 Excel PDF
Tab. R.2 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice a v krajích v roce 2017 - relativní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.07.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.