Statistický bulletin - Plzeňský kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2014


Q. Česká republika
Tab. Q.1 Vybrané ukazatele vývoje hospodářství v České republice v 1. až 3. čtvrtletí 2014 Excel
Tab. Q.2 Index spotřebitelských cen za domácnosti celkem v České republice v měsících roku 2013 a 2014 Excel
Tab. Q.3 Indexy cen výrobců v České republice v měsících roku 2013 a 2014 Excel
Tab. Q.4 Průměrné ceny vybraných výrobků průmyslových výrobců v České republice v roce 2014 Excel

Zveřejněno dne: 05.01.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.