Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2018


3. Používání počítače a jiných zařízení k přístupu na internet
Tab. 20: Jednotlivci v ČR používající internet na různých typech počítačů, 2018 Excel PDF
Tab. 21: Jednotlivci v ČR používající internet na přenosných zařízeních, 2018 Excel PDF
Tab. 22: Jednotlivci v EU používající internet na notebooku nebo tabletu mimo domov či práci, 2017 Excel PDF

Zveřejněno dne: 19.11.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.