Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností - Mezinárodní srovnání

 

Eurostat:
EU-SILC: http://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions
Statistika rodinných účtů: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/web/household-budget-surveys/overview
Kvalita života: https://ec.europa.eu/eurostat/web/quality-of-life/

OECD:
Social Protection and Well-being: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SOCX_AGG