Přehled ocenění ČSÚ v roce 2022

 

  • Český statistický úřad a agentura Ogilvy zvítězily v soutěži Effie 2022 v kategorii Veřejná správa. První místo a zlatou Effie si odnesly za realizaci marketingové kampaně ke Sčítání 2021. Porota složená ze zástupců zadavatelů reklamy, komunikačních a mediálních agentur, výzkumných společností, novinářů a odborníků na marketing ocenila především spojení hravosti kampaně a nejlépe zdokumentované měřitelnosti výsledků. Právě pro svou jasnou měřitelnost obdržely Český statistický úřad a Ogilvy ještě cenu Simar oceňující nejlépe zdokumentované výsledky komunikace – “The Best of Data Performance”. 25. ročník nejvýznamnější tuzemské marketingové soutěže Effie Awards Czech Republic tak ČSÚ proměnil v ročník zlatý.
    Effie 2022

  • Český statistický úřad bodoval hned v několika kategoriích soutěže Fénix content marketing 2021.
    3. místo v offline kategorii B2B časopis získal magazín Statistika&My, 2. místo v kategorii vizualizace dat obsadily Infografiky ČSÚ 2021 a rovněž 2. místo, tentokrát za jednorázovou publikaci, si připsalo Česko v číslech. Soutěž Fénix content marketing na českém trhu již 9 let definuje nejlepší práci, agentury a zadavatele v oblasti obsahového marketingu prostřednictvím soutěže, která je hodnocena porotou téměř 40 nejlepších odborníků ve svých oblastech práce.

  • Komunikační kampaň ke Sčítání lidu, domů a bytů 2021 získala 1. místo v soutěži Zlatý středník. Kampaň zvítězila v kategorii Veřejný sektor a politická komunikace. Soutěž vyhlašuje oborové sdružení PR Klub sdružující profesionály v oblasti komunikace. Oceňovány jsou komunikační projekty a firemní média, které významně napomáhají k šíření dobrého jména značky, pozitivně ovlivňují veřejné mínění a zvyšují zájem veřejnosti o prezentovaná témata, služby či produkty. Projekt sčítání zaujal odbornou porotu zejména tím, že se podařilo přesvědčit 85 % obyvatel k vyplnění sčítacích formulářů online a že sčítání zdárně proběhlo i přes ztížené podmínky způsobené pandemií covidu-19. Ve stejné soutěžní kategorii získala publikace ČSÚ Česko v číslech ocenění Top Rated. Tato brožura shrnuje zajímavé statistické informace o Česku a podává je formou snadno srozumitelnou pro širokou veřejnost.

  • Publikace Česko v číslech 2021 zvítězila v 17. ročníku soutěže Lemur – Česká cena za public relations v kategorii Komunikační nástroje - Firemní publikace – brožury, bulletiny, newslettery. V kategorii Komunikační disciplíny - Krizová komunikace obsadil ČSÚ 2. místo za řešení krizové komunikace projektu Sčítání 2021.  Soutěž od roku 2006 každoročně vyhlašuje Asociace Public Relations (APRA). Oceňovány jsou PR projekty či jejich části, které nejlépe vycházejí z podnikatelské strategie zadavatele, obsahují kreativní řešení, jsou v souladu s etickými pravidly oboru a mají prokazatelně pozitivní dopad na podnikání a reputaci zadavatele.