Přehled ocenění ČSÚ v roce 2017

 

Přehled ocenění v roce 2017

  • Časopis ČSÚ Statistika&My zvítězil v květnu 2017 ve čtvrtém ročníku soutěže Fénix content marketing v kategorii B2E noviny a časopisy státní správy a veřejného sektoru a obhájil tak své loňské prvenství v této soutěži. Soutěž hodnotí nejlepší počiny firem z pohledu obsahu, poctivé práce a vyjádřené kreativity v oblasti tištěných firemních médií a online komunikace.
     
  • V 15. ročníku soutěže Zlatý středník, kterou každoročně vyhlašuje oborové sdružení PR Klub a která hodnotí firemní periodické i neperiodické tiskoviny, určené k reprezentaci společnosti, prezentaci výrobků a služeb vůči zákazníkům, obchodním partnerům nebo zaměstnancům, získal v dubnu 2017 časopis Statistika&My v kategorii G2C časopis a noviny veřejné a státní správy ocenění TOP RATED a cenu Grand Prix za obsah.