Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Demografie – Demografie 1/2024

 

Od prvního čísla roku 2024 je Demografie časopisem s otevřeným přístupem („open access“).  Veškerý obsah je od roku 2024 licencován v souladu s Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (neboli CC BY-NC-SA). Uživatelé tak mohou obsah časopisu dále sdílet a upravovat pro nekomerční účely za předpokladu uvedení autora a zachování původních licenčních podmínek.

Úvodní článek (Viacrozmerná analýza populačného starnutia v okresoch Slovenska v rokoch 2011 a 2021) čtenáře seznámí s analýzou populačního stárnutí v okresech Slovenska v letech 2011 a 2021. Marcela Káčerová, Dagmar Kusendová a Iveta Stankovičová za použití vybraných demografických ukazatelů při faktorové a shlukové analýze vytvořily skupiny okresů s podobným charakterem věkové struktury.

Bety Ukolova a Boris Burcin v příspěvku s názvem Analýza faktorů asociovaných s vícečetnými příčinami smrti v Česku v roce 2018 pomocí XGBoost regrese a metody SHAP zjistili, že v Česku existují významné regionální rozdíly ve způsobu vyplňování příčin úmrtí do Listu o prohlídce zemřelého a že většina ryze sociodemografických charakteristik zemřelého (pohlaví, vzdělání a rodinný stav) výrazněji neovlivňuje počet příčin úmrtí uváděných na LPZ.

V článku Dynamika vyjednávání o uspořádání péče o děti po rozchodu či rozvodu rodičů Štěpánka Lehmann a Jana Barvíková na základě unikátních dat přibližují cestu, která vedla k různým způsobům rozdělení péče mezi rodiče a náročnost těchto vyjednávání z hlediska pozic, jež rodiče zaujímají. Autorky potvrzují, že ženy většinou preferují svou výlučnou péči, přičemž legitimitu tohoto požadavku odvíjejí od převládající praxe.

Přehledový článek Mode of Delivery by Maternal Characteristics: The Case of C-sections in Slovakia (Pavol Ďurček, Sofia Karina Trommlerová) se zaměřuje na způsob porodu podle charakteristik jako je věk, vzdělání, rodinný stav, region a způsob předchozího porodu. Autoři vycházeli z mikrodat poskytnutých ministerstvem zdravotnictví a zjistili, že pravděpodobnost císařského řezu se zvyšuje s věkem rodičky, ale předchozí přirozený porod tuto asociaci oslabuje.

Ladislav Průša ve svém příspěvku charakterizuje Vývoj sociálních příjmů obyvatelstva v letech 2010–2022 a poukazuje na některé klíčové problémy, jejichž řešení by měla být v následujících letech věnována prioritní pozornost.

Celé nové číslo časopisu Demografie je ve formátu pdf zdarma ke stažení na webových stránkách ČSÚ, tištěný časopis je možné zakoupit v prodejně ČSÚ v Praze.

 

Kontakty:
Marie Průšová
redakce Demografie
e-mail:
redakce@czso.cz


Roman Kurkin
předseda redakční rady
e-mail:
roman.kurkin@czso.cz

 

  • avizo_demografie_2024_1.docx