Požadavky na internetový prohlížeč a úprava prostředí aplikace DANTE WEB

 

Nejvhodnější prohlížeč

Doporučené internetové prohlížeče jsou Google Chrome, Microsoft Edge a Mozilla Firefox (vždy v aktuálních verzích).
Pro správné fungování a zobrazení oddílů v aplikaci Dante WEB je třeba mít nastaveno v internetovém prohlížeči velikost stránky 100%. Tuto velikost stránky lze nastavit současným stiskem klávesy CTRL a klávesy plus + (zvětšení) nebo klávesy minus - (zmenšení). Při jiné velikosti stránky může být zobrazení textu problematické především u větších oddílů výkazů (konkrétně např. výkazy CR 1-12, P 5-01 apod.).
V případě, že Váš internetový prohlížeč špatně zobrazuje grafické prvky na webové stránce s výkazem, zkontrolujte si, zda nepoužíváte nižší verze internetového prohlížeče, než je zde uvedeno. Případně zkuste vyplnit elektronický výkaz v jiném internetovém prohlížeči, pokud takový ve Vašem počítači máte k dispozici.


Úprava prostředí aplikace

Pro lepší přehlednost při vyplňování výkazu je možno skrýt "Seznam kontrolních vazeb" kliknutím na tlačítko se šipkou vlevo. K dispozici bude k vyplnění výkaz na celé obrazovce. Pro opětovné zobrazení Seznamu kontrolních vazeb využijte v levém dolním rohu tlačítko čtyř šipek.