Poptávka domácností na oživení zatím čeká

 

18. prosince 2023

Česká ekonomika ve 3. čtvrtletí mezičtvrtletně i meziročně klesla. Propad byl ovlivněn především nižší tvorbou zásob, nižší byla také spotřeba domácností. Pokračovalo zvolňování cenového růstu.   

Hrubý domácí produkt ve 3. čtvrtletí 2023 meziročně klesl o 0,7 % a mezičtvrtletně byl nižší o 0,5 %. „Česká ekonomika ve 3. kvartálu klesla. Ve směru poklesu dál působilo hlavně postupné rozpouštění zásob z minulých let. Nižší byla i spotřeba domácností. Zahraniční poptávka mezičtvrtletně oslabila a slabší byla také investiční aktivita. Mezičtvrtletně rostla jen vládní spotřeba,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Hrubá přidaná hodnota (HPH) se ve 3. čtvrtletí meziročně snížila o 0,1 %. Ve směru meziročního růstu působila řada odvětví služeb, opačným směrem pak uskupení obchod, doprava, ubytování a pohostinství a negativně se vyvíjel i průmysl včetně zpracovatelského a stavebnictví. Mezičtvrtletně se HPH snížila o 0,4 % a klesala ve většině odvětví, nejvíce ve stavebnictví, ve skupině veřejná správa a obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče, ve zpracovatelském průmyslu a v uskupení obchod, doprava, ubytování a pohostinství. Ostatní odvětví mezičtvrtletně prakticky stagnovala

Zpomalení meziroční cenové dynamiky bylo patrné napříč celou ekonomikou. Meziroční růst spotřebitelských cen se ve 3. čtvrtletí zmírnil na 8,0 %. Toto zvolnění bylo ovlivněno hlavně vývojem cen potravin a nealkoholických nápojů a bydlení, vody, energie a paliv. Zpomaloval ale růst cen i v dalších oddílech spotřebního koše. Klesaly ceny dopravy a dál se snižovaly nabídkové i realizované ceny bytů. Zmírnil se i meziroční růst cen průmyslových výrobců a prohloubil se pokles cen zemědělských výrobců.

Reálný propad průměrných mezd se ve 3. čtvrtletí zmírnil na 0,8 %. Nominální meziroční růst průměrné mzdy zpomalil na 7,1 % a její hrubá měsíční výše dosáhla ve 3. čtvrtletí v průměru 42 658 korun. Celková zaměstnanost mezičtvrtletně klesla o 0,7 %, ale meziročně byla vyšší o 0,4 %. Obecná míra nezaměstnanosti měla mírnou tendenci k růstu a v říjnu činila 3,0 %.  

Další detaily přináší aktuální analýza Vývoj ekonomiky ČR v 1. až 3. čtvrtletí.


Kontakt:
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T 274 052 017 | M 604 149 190
E jan.cieslar@czso.cz | X @statistickyurad

  • csu_tz231218_poptavka_domacnosti_na_oziveni_zatim_ceka.docx
  • Vyjádření Marka Rojíčka, předsedy ČSÚ
    (soubor mp3)