Podíl vysokoškoláků v ČSÚ se dál zvyšuje

 

11. května 2017

Ke konci loňského roku pracovalo v Českém statistickém úřadu 1 321 zaměstnanců. O čtvrtinu méně než před deseti lety. Jejich průměrný věk byl 47,5 roku. Podíl vysokoškoláků dál rostl.

1 102 zaměstnanců ČSÚ bylo na konci roku 2016 v režimu služebního zákona, zbývající část pod zákoníkem práce. 76,5 % zaměstnanců tvořily ženy. Vloni nastoupilo do ČSÚ celkem 72 nových zaměstnanců. Ke skončení pracovního nebo služebního poměru došlo u 87 osob. Míra fluktuace byla na úrovni 6,6 %.

Pokles počtu zaměstnanců v posledních letech je zapříčiněn zejména podmínkami výběrových řízení a přijetí nových státních zaměstnanců podle zákona o státní službě, vysvětluje předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová: „Služební zákon nám v oblasti personalistiky velmi zkomplikoval práci a hodně kvůli němu narostla administrativa. Složitější je například přijímání nových zaměstnanců. Pokud chceme přijmout uchazeče, který nemá složenou úřednickou zkoušku, můžeme ho zařadit jen do prvního stupně dané platové třídy. I odborníci s praxí tak začínají na velmi nízkých platech, což je odrazuje od toho, aby k nám přicházeli. Toto ustanovení se naštěstí podařilo zrušit v novele služebního zákona, která nabude účinnosti v nejbližších dnech.“

Podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním vloni dosáhl 56 %, meziročně vzrostl o 2 procentní body. Ve vedoucích pozicích mají vysokoškolskou kvalifikaci všichni.

Průměrný věk zaměstnanců se meziročně mírně snížil na 47,5 roku. Razantně však klesl u vedoucích funkcí, v nichž jsou osoby starší 61 let zastoupeny jen z 2,5 % namísto 15,4% podílu před třemi lety.

Průměrný plat v ČSÚ dosáhl v roce 2016 výše 33 535 Kč a meziročně vzrostl o 8,4 %.
 

 

Kontakty
Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 778 727 232
E petra.bacova@czso.cz   | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_tz170511_podil_vysokoskolaku_v_csu_se_dal_zvysuje.docx