Osevní plochy ozimých plodin pro sklizeň v roce 2022

 

26. ledna 2022

Ozimé obiloviny byly podle stavu k 30. listopadu 2021 vysety na 972 tis. ha, řepka na 352 tis. ha. Meziročně je plocha ozimých obilovin větší o 86 tis. ha (+9,7 %), řepky ozimé o 10 tis. ha (+3,0 %).

Ozimé obiloviny byly vysety na 972 tis. ha, tj. meziročně o 86 tis. ha více (+9,7 %). Zásadní podíl na nárůstu ploch ozimých obilovin má pšenice, jejíž plocha 788 tis. ha je meziročně větší o 79 tis. ha (+11,1 %), plocha ječmene 123 tis. ha je větší o 12 tis. ha (+10,4 %). Úbytek ploch byl zaznamenán u žita o 2 tis. ha na 23 tis. ha (−7,0 %) a tritikale o 3 tis. ha na 38 tis. ha (−6,1 %).

Řepka ozimá byla vyseta na 352 tis. ha, její plocha meziročně vzrostla o 10 tis. ha (+3,0 %).

„V minulém roce se zemědělcům na rozdíl od roku 2020 podařilo zasít ozimé obiloviny v plánovaném množství. Řepce počasí opět moc nepřálo, období jejího výsevu bylo deštivé. Meziročně došlo sice k tříprocentnímu nárůstu její plochy, ale stále je oseto o 37 tisíc hektarů méně proti průměru let 2011až 2020,“ uvedla Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Souhrnná informace Českého statistického úřadu k osevním plochám zemědělských plodin bude zveřejněna podle stavu osevů k 31. květnu 2022 současně s prvním odhadem sklizně vybraných plodin k 10. červnu formou Rychlé informace a navazujících elektronických publikací dne 4. července 2022.

 

Kontakt:
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@czso.cz   | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_tz220126_osevni_plochy_ozimych_plodin_pro_sklizen_v_roce_2022.docx
  • Vyjádření Renaty Vodičkové, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ
    (soubor mp3)