Odbor komunikace

 

Mezi naše aktivity patří především komunikace se zástupci médii, organizace tiskových konferencí, vydávání tiskových zpráv, článků a podkladů pro novináře. Zprostředkováváme rozhovory s odbornými pracovníky ČSÚ a zajišťujeme vydávání časopisů ČSÚ (Demografie, Statistika a Statistika & My) a dalších publikací.

Vytváříme jednotný vizuální styl ČSÚ, odborně, technicky a věcně spolupracujeme při tvorbě a vydávání nestandardních tištěných i elektronických statistických výstupů. Zabýváme se předtiskovou přípravou, tiskovou produkcí a tiskem vybraných statistických publikací, informací a časopisů ČSÚ.

Pokud na nás budete mít dotazy, případně návrhy či připomínky, použijte prosím níže uvedené kontakty:

Michal Novotný
ředitel Odboru komunikace
tel.: 274 052 475
e-mail: michal.novotny@czso.cz

Hynek Jordán
vedoucí oddělení marketingu a PR
tel.: 274 052 162
mobil: 733 696 083
e-mail: hynek.jordan@czso.cz

Tomáš Chrámecký
oddělení marketingu a PR
tel.: 274 052 765
mobil: 737 280 892
e-mail: tomas.chramecky@czso.cz

Jana Kučerová
vedoucí oddělení prezentace a CID
tel.: 274 052 672
e-mail: jana.kucerova@czso.cz