Ocenění nestora české statistiky

 

30. 4. 2013

Předsedkyně Českého statistického úřadu a rektor Vysoké školy ekonomické v Praze dnes společně předali cenu za vynikající zásluhy a přínos v oblasti národní i mezinárodní statistiky. Historicky prvním nositelem ceny se stal prof. Ing. Lubomír Cyhelský, DrSc., který většinu své vědecké a pedagogické činnosti zasvětil tomuto oboru a přispěl k výchově řady českých i slovenských statistiků.

„Dnešní předání ceny není jen prvním oceněním osoby, která velmi významným způsobem přispěla k rozvoji české statistiky. Je rovněž vyjádřením uznání široké veřejnosti panu profesorovi za jeho velký přínos při výchově několika generací našich odborníků,“ uvedla předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová.

Za vznikem ceny stála především snaha ocenit vynikající zásluhy a přínos jednotlivců na poli národní i mezinárodní statistiky. „Cenu lze však i chápat jako jeden z kroků v rámci popularizace statistiky. Na jedné straně je nástrojem prezentace úspěchů statistiky, na straně druhé pak prostředkem vyjádření odborného uznání,“ vysvětluje rektor Vysoké školy ekonomické v Praze Richard Hindls. Datum udělení ceny nebylo zvoleno náhodně. Na 30. dubna totiž připadá výročí narození matematika Carla Friedricha Gausse, který značně obohatil i statistickou vědu.

Jméno profesora Cyhelského je spjato zejména s Katedrou statistiky na VŠE, kde působil plných padesát let. Výraznou stopu ale zanechal i na dnešním Českém statistickém úřadě. „V roce 1965 stál pan profesor u zrodu dvouletého postgraduálního statistického studia pro pracovníky státní statistické služby. Kurz běží dodnes a za 48 let jeho trvání jej absolvovalo přes 300 studentů, z toho 200 zaměstnanců ČSÚ,“ připomíná Iva Ritschelová.

Lubomír Cyhelský publikoval více než 200 prací, z nichž řada je příkladem výjimečně úspěšné popularizace statistiky. Přednesl řadu vědeckých přednášek doma i v zahraničí. V současnosti je stále pedagogicky činný na dvou vysokých školách, kde se věnuje zejména výuce doktorandů. „V jeho osobnosti je vzácně sklouben nejen pedagog a vědec uznávaný několika generacemi, ale i velmi vzácný, lidský a tolerantní člověk,“ uzavírá předsedkyně ČSÚ.

Cena v podobě porcelánové sovy sedící na knize pochází z dílny společnosti Český porcelán a.s. „Předobrazem ceny byla sovička vyrobená naší firmou pro bruselské EXPO. Je pro nás ctí, že jsme mohli konečnou podobu ceně vtisknout právě my,“ uvedl generální ředitel Ing. Vladimír Feix.

Návrh na udělení ceny jednoznačně odsouhlasila Česká statistická rada na konci března tohoto roku. Je příznačné, že vůbec první udělená cena je spojena s rokem 2013, který byl vyhlášen mezinárodním rokem statistiky. Úřad v tomto roce připravuje řadu akcí zaměřených na popularizaci statistiky a šíření statistické gramotnosti. Podrobné informace ze slavnostního předání budou uveřejněny v květnovém vydání časopisu Statistika & My.


Kontakt:
Mgr. Jan Cieslar
Tiskový mluvčí ČSÚ
Tel.: 274 052 017
GSM: 724 800 157
E-mail: jan.cieslar@czso.cz

Na předávání
Na předávání
prof. I. Ritschelová
prof. I. Ritschelová
prof. R. Hindls
prof. R. Hindls

prof. L. Cyhelský
prof. L. Cyhelský
Předávání ceny
Předávání ceny
Gratulace
Gratulace
S cenou
S cenou


  • 130430-TZ_Cena předsedkyně ČSÚ a rektora VŠE.doc