Nová podoba Rychlých informací o maloobchodě a službách

 

10. března 2017

Český statistický úřad aktualizuje formální podobu Rychlých informací o vývoji tržeb v maloobchodě a ve službách. Nově v nich budou pravidelně měsíčně zveřejňovány časové řady sezónně a kalendářně očištěných bazických indexů tržeb, kde základem je průměr roku 2010. Tyto časové řady budou poprvé publikovány 15. března spolu s Rychlou informací o maloobchodě za leden 2017.


Součástí zmiňované Rychlé informace bude také nová tabulka meziročních indexů tržeb očištěných o kalendářní vlivy za hlavní skupiny maloobchodních prodejců, tj. za potraviny, nepotravinářské zboží a prodej pohonných hmot.

Rychlá informace je typ výstupu ČSÚ, který je v souladu s Katalogem Rychlých informací a Katalogem produktů zveřejňován v předem stanovený den vždy přesně v 9:00 na webových stránkách www.czso.cz. K dispozici je uživatelům v češtině i angličtině.

 

Kontakty
Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 778 727 232
E
petra.bacova@czso.cz   | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_tz170310_nova_podoba_rychlych_informaci_o_maloobchode_a_sluzbach.docx