Na výsledky voleb do Evropského parlamentu si počkáme

 

9. 4. 2014

Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejní výsledky voleb do Evropského parlamentu až po uzavření poslední volební místnosti na území Evropské unie v neděli 25. května 2014 ve 22 hodin. Volební místnosti se přitom na území České republiky uzavřou již v sobotu 24. května odpoledne. Průběžné výsledky zveřejňovány v souladu se zákonem nebudou.

„Novela zákona o volbách do Evropského parlamentu stanoví zahájení sčítání hlasů v okrskové volební komisi již po ukončení hlasování, tedy v sobotu 24. května 2014 od 14 hodin. Volební orgány však nesmějí zjištěné výsledky hlasování zveřejnit do doby stanovené pro uzavření poslední volební místnosti na území Evropské unie, což je zatím stanoveno na 25. května 2014 ve 22 hodin. Není přitom vyloučeno, že v Itálii se volební místnosti zavřou až v jedenáct večer,“ vysvětluje vrchní ředitel sekce obecné metodiky a registrů František Konečný.

Z uvedeného důvodu nelze tedy ani zveřejňovat průběžně výsledky hlasování a Český statistický úřad uveřejní na svém výsledkovém webu www.volby.cz až celkové výsledky, včetně rozdělení mandátů stranám. ČSÚ tentokrát nebude ani vytvářet oddělený systém pro média a poskytovat nadstandardní připojení.

Celkové výsledky ČSÚ zpřístupní na volebním serveru také ve formátu XML a na vyžádání je zašle na předem určenou e-mailovou adresu. Zájemci o zaslání na e-mail, především z řad hromadných sdělovacích prostředků, mohou zaslat žádost na adresu olga.fabianova@czso.cz. Součástí žádosti musí být e-mailový a telefonní kontakt. Žádosti lze zasílat do 22. května 2014.

Od 25. dubna 2014 bude ČSÚ připraven poskytnout pro účely testování XML soubory se vzorovými nebo testovacími daty z plošných zkoušek. Popis formátu XML a všechny potřebné číselníky a registry budou zveřejněny na volebních webových stránkách (odkaz „otevřená data“). Po zveřejnění celkových výsledků budou také dostupná kompletní data s výsledky až do úrovně volebních okrsků, nově už pouze ve formátu XML.

První celoplošná zkouška zpracování výsledků voleb do Evropského parlamentu se koná dne 13. května 2014, druhá celoplošná zkouška je plánována na 20. května 2014.


Kontakty

Ing. František Konečný
Sekce obecné metodiky a registrů ČSÚ
Tel.: 274 054 378
E-mail: frantisek.konecny@czso.cz
Olga Fabiánová
Oddělení technologie zjišťování ČSÚ
Tel.: 274 052 013
GSM: 737 857 424
E-mail: olga.fabianova@czso.cz


  • ČSÚ TZ 140409 Volby EP.docx