Statistický bulletin - Kraj Vysočina - 1. až 2. čtvrtletí 2021


N. Cestovní ruch
Tab. N.1 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v Kraji Vysočina a jeho okresech Excel PDF
Tab. N.2 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů Excel PDF
Tab. N.3 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Kraje Vysočina podle zemí Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.