Mimořádná revize národních účtů

 

19. 6. 2014

Ve středu 1. října 2014 zveřejní Český statistický úřad (ČSÚ) revidované národní účty České republiky od roku 1990 do současnosti v pojetí evropského standardu ESA 2010, který vychází z celosvětového standardu SNA 2008. Tato mimořádná revize ovlivní celý systém národních účtů, včetně hlavních makroagregátů – hrubého domácího produktu, hrubého národního důchodu a poměru dluhu a deficitu vládních institucí k HDP.

Zveřejněním revidovaných národních účtů začátkem října 2014 představí ČSÚ výsledky více než rok trvajících prací. Revize národních účtů je v celé EU koordinována Eurostatem a zahrnuje všechny členské země. Jako první zrevidovala národní účty Austrálie, kde byl implementován standard SNA 2008. Z evropských zemí byly na prvním místě Nizozemsko a Francie.

ESA 2010 přináší do měření ekonomiky celou řadu novinek tak, aby bylo stále možné adekvátně statisticky měřit ekonomický vývoj země. Mezi nejdůležitější změny patří kapitalizace výdajů na výzkum a vývoj, kapitalizace drobného majetku, kapitalizace vojenských výdajů, zachycení globalizace a změny související s finančními institucemi, tj. jiná sektorizace a změny v odhadech služeb pojištění,“ vysvětluje Jaroslav Sixta, vrchní ředitel sekce makroekonomických statistik ČSÚ. V současné době probíhá v celé EU předběžné vyčíslení dopadů změn na rok 2010.

„S implementací ESA 2010 jsou spojeny i další změny plynoucí z doporučení Eurostatu a nových datových zdrojů. V návaznosti dojde k navýšení hrubého domácího produktu. Následně pak, díky změnám v propočtu deficitu a dluhu vládních institucí a revidovanému hrubému domácímu produktu, dojde ke snížení klíčových poměrových ukazatelů vládních institucí,“ komentovala rozsáhlou revizi předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.

Konkrétně dojde k navýšení hrubého domácího produktu v běžných cenách o 4,4 %, kde 3,2 % představuje dopad implementace ESA 2010 a 1,2 % představují ostatní změny. Poměr deficitu na hrubém domácím produktu klesne ze 4,7 % na 4,4 %, a obdobně poměr hrubého konsolidovaného dluhu na hrubém domácím produktu klesne z 38,4 % na 38,1 %.


Vzhledem k tomu, že revize zatím nebyla zcela dokončena, ČSÚ upozorňuje, že může ještě docházet k mírným změnám popsaných ukazatelů.


Kontakt:
Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D.
Sekce makroekonomických statistik ČSÚ
Tel.: 274 054 253
E-mail: jaroslav.sixta@czso.cz


  • 140619-TZ_ČSÚ_ESA 2010.docx
  • Prezentace - Implementace ESA 2010 - mimořádná revize národních účtů