Statistická ročenka Jihočeského kraje - 2022


Mapy a kartogramy
Geografická mapa Jihočeského kraje PNG
Administrativní členění Jihočeského kraje PNG
Města a městyse v Jihočeském kraji PNG
Texty a značky na geografické mapě kraje Excel
Zkratky krajů a okresů Excel
1. Přirozený přírůstek (úbytek) počtu obyvatel podle obcí v Jihočeském kraji v letech 2017–2021 PNG
2. Přírůstek (úbytek) počtu obyvatel stěhováním podle obcí v Jihočeském kraji v letech 2017–2021 PNG
3. Podíl nezaměstnaných osob podle obcí v Jihočeském kraji k 31. 12. 2021 PNG
4. Dokončené byty podle obcí v Jihočeském kraji v letech 2017–2021 PNG
5. Spotřeba vody v roce 2021 a vývoj cen vody PNG
6. Sňatky v roce 2021 PNG
7. Živě narození v roce 2021 PNG
8. Zemřelí v roce 2021 PNG
9. Příjmy a výdaje místních rozpočtů PNG
10. Ekonomická aktivita obyvatelstva v roce 2021 PNG
11. Podíl nezaměstnaných osob k 31. 12. 2021 PNG
12. Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2020 PNG
13. Soukromí podnikatelé se zjištěnou aktivitou k 31. 12. 2021 PNG
14. Intenzita chovu hospodářských zvířat a struktura stavů v dobytčích jednotkách k 1. 4. 2022 PNG
15. Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2021 PNG
16. Spotřeba elektřiny netto v roce 2021 PNG
17. Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2021 PNG
18. Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí v roce 2021 PNG
19. Studenti veřejných a soukromých vysokých škol podle místa trvalého bydliště v roce 2021 PNG
20. Průměrná měsíční výše starobního důchodu mužů v prosinci 2021 PNG
21. Průměrná měsíční výše starobního důchodu žen v prosinci 2021 PNG
22. Dopravní nehody zapříčiněné nepřiměřenou rychlostí v roce 2021 PNG
23. Změna počtu obyvatel mezi sčítáním 2011 a 2021 PNG
24. Obyvatelstvo s vysokoškolským vzděláním podle SLDB 2021 PNG

Zveřejněno dne: 20.12.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.