Srovnání krajů v České republice - 2023


Mapy a kartogramy
Zkratky krajů a okresů Excel
Regiony soudržnosti (NUTS 2) a kraje (NUTS 3) České republiky PNG
Kraje (NUTS 3) a okresy České republiky PNG
Kraje (NUTS 3) a SO ORP České republiky PNG
Spotřeba vody v roce 2022 a vývoj cen vody PNG
Průměrný věk matky při narození prvního dítěte v roce 2022 PNG
Naděje dožití mužů při narození v období 2018–2022 PNG
Naděje dožití žen při narození v období 2018–2022 PNG
Cizinci k 31. 12. 2022 a vývoj jejich počtu PNG
Příjmy a výdaje místních rozpočtů PNG
Ekonomická aktivita obyvatelstva v roce 2022 PNG
Podíl nezaměstnaných osob k 31. 12. 2022 PNG
Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2021 PNG
Soukromí podnikatelé se zjištěnou aktivitou k 31. 12. 2022 PNG
Trvalé travní porosty a chov krav PNG
Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2022 PNG
Spotřeba elektřiny netto v roce 2022 PNG
Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2022 PNG
Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí v roce 2022 PNG
Studenti veřejných a soukromých vysokých škol podle místa trvalého bydliště v roce 2022 PNG
Příjemci předčasných starobních důchodů v prosinci 2022 PNG
Dopravní nehody zapříčiněné nepřiměřenou rychlostí v roce 2022 PNG
Podnikatelé podle SLDB 2021 PNG
Domácnosti jednotlivců podle SLDB 2021 PNG

Zveřejněno dne: 18.01.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.