Statistická ročenka Hl. m. Prahy - 2023


Mapy a kartogramy
Geografická mapa hl. m. Prahy PNG
Územní růst hlavního města Prahy podle katastrálních území PNG
Hlavní město Praha – městské části a katastrální území PNG
Správní členění hlavního města Prahy podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy PNG
Územně správní členění hl. m. Prahy podle zákona č. 51/2020 Sb. (10 obvodů) PNG
1. Přirozený přírůstek (úbytek) počtu obyvatel podle městských částí hl. m. Prahy v letech 2018–2022 PNG
2. Přírůstek počtu obyvatel stěhováním podle městských částí hl. m. Prahy v letech 2018–2022 PNG
3. Podíl nezaměstnaných osob podle městských částí hl. m. Prahy k 31. 12. 2022 PNG
4. Dokončené byty podle městských částí hl. m. Prahy v letech 2018–2022 PNG
5. Spotřeba vody v roce 2022 a vývoj cen vody PNG
6. Průměrný věk matky při narození prvního dítěte v roce 2022 PNG
7. Naděje dožití mužů při narození v období 2018–2022 PNG
8. Naděje dožití žen při narození v období 2018–2022 PNG
9. Cizinci k 31. 12. 2022 a vývoj jejich počtu PNG
10. Příjmy a výdaje místních rozpočtů PNG
11. Ekonomická aktivita obyvatelstva v roce 2022 PNG
12. Podíl nezaměstnaných osob k 31. 12. 2022 PNG
13. Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2021 PNG
14. Soukromí podnikatelé se zjištěnou aktivitou k 31. 12. 2022 PNG
15. Trvalé travní porosty a chov krav PNG
16. Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2022 PNG
17. Spotřeba elektřiny netto v roce 2022 PNG
18. Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2022 PNG
19. Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí v roce 2022 PNG
20. Studenti veřejných a soukromých vysokých škol podle místa trvalého bydliště v roce 2022 PNG
21. Příjemci předčasných starobních důchodů v prosinci 2022 PNG
22. Dopravní nehody zapříčiněné nepřiměřenou rychlostí v roce 2022 PNG
23. Podnikatelé podle SLDB 2021 PNG
24. Domácnosti jednotlivců podle SLDB 2021 PNG

Zveřejněno dne: 20.12.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.