Statistický bulletin - Hl. m. Praha - 1. čtvrtletí 2022


K. Stavebnictví
Tab. K.1 Základní ukazatele stavebních podniků podle krajů Excel PDF
Tab. K.2 Stavební výroba podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.07.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.