Statistický bulletin - Kraj Vysočina - 1. čtvrtletí 2023


M. Bytová výstavba
Tab. M.1 Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby v Kraji Vysočina a jeho okresech Excel PDF
Tab. M.2 Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.06.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.