Lhůta pro Intrastat za červen dnes končí (20.07.2004)

 


20. 7. 2004


Lhůta pro Intrastat za červen dnes končí


Dnes je poslední den pro podávání hlášení povinných subjektů do statistického systému Intrastat za červen. Aktuální informace a volně stažitelný program pro elektronickou formu hlášení je k dispozici na stránkách Celní správy ČR www.cs.mfcr.cz pod odkazem Intrastat. Informace jsou rovněž na stránkách www.czso.cz .

Celní správa ČR, která je garatnem sběru dat o pohybu zboží, upozorňuje, že subjekty, které povinnost podat hlášení v souladu s vyhláškou č. 200/2004 nesplní, se vystavují možnému postihu až do výše jednoho miliónu korun. Podle informací Celní správy ČR už celní orgány zahájily správní řízení s prvními firmami, které neodevzdaly data za květen.

Český statistický úřad poprvé publikoval měsíční údaje statistiky zahraničního obchodu po vstupu České republiky do Evropské unie 7.července. Tato statistika prošla opět zásadní změnou, která je srovnatelná s liberalizací zahraničního obchodu na počátku 90.let a přechodem od získávání dat z výsadních podniků zahraničního obchodu na zdroje z celní statistiky.

Volný pohyb zboží v rámci EU odstranil celní hranice a přinesl nezbytnost získávat údaje o vnitrounijním obchodu přímo od firem. Nejde tedy již o klasický zahraniční obchod, ale o pohyb zboží uvnitř EU, který má jiná pravidla a data o něm se sbírají prostřednictvím statistického systému Intrastat. Za květen byly jeho prostřednictvím získány údaje, které tvoří 84 procent celkového obratu obchodu ČR. Zbývajících 16 % připadá na obchod se třetími zeměmi, které nejsou členy EU. Tento pohyb zboží i nadále podléhá celnímu řízení, které je zdrojem statistických údajů (systém Extrastat).

Roman Prorok
tiskový mluvčí ČSÚ

  • tzintras.doc