Statistický bulletin - Královéhradecký kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2023


L. Stavební povolení
Tab. L.1 Vydaná stavební povolení v Královéhradeckém kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. L.2 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Královéhradeckém kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. L.3 Vydaná stavební povolení podle krajů Excel PDF
Tab. L.4 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.04.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.