Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2015


L. Průmysl
Tab. L.1 Základní ukazatele v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci podle krajů Excel PDF
Graf L.4 Průměrná hrubá měsíční mzda v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci podle krajů ČR PNG

Zveřejněno dne: 05.10.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.