Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. čtvrtletí 2015


L. Průmysl
Tab. L.1 Základní ukazatele v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci podle krajů Excel PDF
Graf L.5 Průměrná hrubá měsíční mzda v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci podle krajů ČR PNG

Zveřejněno dne: 07.07.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.