Kontakty - volby

 


Pracovníci Českého statistického úřadu,
kteří odpovídají za zabezpečení jeho úkolů ve volbách a v referendu

  • Zástupci Českého statistického úřadu ve Státní volební komisi
Člen Státní volební komise:
prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc., předsedkyně Českého statistického úřadu
telefon: 274 052 411

Náhradník člena Státní volební komise
Mgr. Jana Slavníková, telefon: 274 052 099

  • Gesční metodické a řešitelské pracoviště Českého statistického úřadu
Výsledky voleb, metodická a organizační gesce, legislativní otázky zjišťování výsledků:
Metodický tým ČSÚ
vedoucí: Mgr. Jana Slavníková, telefon: 274 052 099, e-mail: jana.slavnikova@czso.cz
zástupce: Mgr. Hana Bednářová, telefon: 274 053 144, e-mail: hana.bednarova@czso.cz

Technologie zpracování a prezentace, programové vybavení, datové přenosy:
Zpracovatelský tým ČSÚ
vedoucí: Ing. Pavel Skotnica, telefon: 595 131 290, 274 052 661
zástupce: Ing. Zdeňka Burešová, telefon: 274 052 661

  • Stálá poradní a pracovní skupina předsedkyně ČSÚ – Vrcholový štáb voleb
Složení:

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc., předsedkyně ČSÚ, předsedkyně VŠV
RNDr. Michaela Kleňhová, vrchní ředitelka sekce, zástupkyně předsedkyně VŠV
Ing. Marek Rojíček, Ph.D., místopředseda ČSÚ
Ing. Eva Bartoňová, místopředsedkyně ČSÚ
Mgr. Radoslav Bulíř, vrchní ředitel sekce
Ing. Pavla Trendová, vrchní ředitelka sekce
Ing. Jaromír Makovec, ředitel odboru
Ing. Jana Kostková, ředitelka odboru, vedoucí logistického týmu
Ing. Hedvika Berková, ředitelka odboru
Ing. Kateřina Škarková, ředitelka odboru
Ing. Petr Mikan, ředitel odboru, vedoucí technického týmu
Ing. Pavel Skotnica, ředitel odboru, vedoucí zpracovatelského týmu
Ing. Josef Škrabal, ředitel odboru
Ing. Miroslav Řípa, vedoucí oddělení, tajemník VŠV
JUDr.PhDr. David Elischer, Ph.D., ředitel odboru
Mgr. Petra Báčová, tisková mluvčí