Kontakty - volby

 


Pracovníci Českého statistického úřadu,
kteří odpovídají za zabezpečení jeho úkolů ve volbách a v referendu

  • Zástupci Českého statistického úřadu ve Státní volební komisi
Člen Státní volební komise:
prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc., předsedkyně Českého statistického úřadu
telefon: 274 052 411

Náhradník člena Státní volební komise
Mgr. Jana Slavníková, telefon: 274 052 099

  • Gesční metodické a řešitelské pracoviště Českého statistického úřadu
Výsledky voleb, metodická a organizační gesce, legislativní otázky zjišťování výsledků:
Metodický tým ČSÚ
vedoucí: Mgr. Jana Slavníková, telefon: 274 052 099, e-mail: jana.slavnikova@czso.cz
zástupce: Mgr. Ondřej Procházka, telefon: 274 052 826, e-mail: ondrej.prochazka@czso.cz

Technologie zpracování a prezentace, programové vybavení, datové přenosy:
Zpracovatelský tým ČSÚ
vedoucí: Ing. Pavel Skotnica, telefon: 595 131 290, 274 052 661
zástupce: Ing. Zdeňka Burešová, telefon: 274 052 661

  • Stálá poradní a pracovní skupina předsedkyně ČSÚ – Vrcholový štáb voleb
Složení:

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc., předsedkyně ČSÚ, předsedkyně VŠV
Ing. Eva Krumpová, místopředsedkyně ČSÚ, zástupce předsedkyně VŠV
Ing. Marek Rojíček, Ph.D., místopředseda ČSÚ
Mgr. Radoslav Bulíř, ředitel Sekce ekonomické a správní
Ing. Pavla Trendová, ředitelka Sekce obecné metodiky a registrů
Ing. Mgr. Martin Zelený, Ph.D., ředitel Sekce demografie a sociálních statistik
Ing. Josef Škrabal, ředitel Odboru statistiky obyvatelstva
Ing. Jaromír Makovec, ředitel Odboru bezpečnosti a krizového řízení
Mgr. Irena Myslivečková, zastupující na místě ředitele Odboru personalistiky a mezd
doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D., ředitel Odboru legislativy a mezinárodní spolupráce
Ing. Hedvika Berková, ředitelka Odboru financování a rozpočtu
Ing. Kateřina Škarková, ředitelka Odboru veřejných zakázek a právních služeb
Ing. Petr Mikan, ředitel Odboru správy ICT
Ing. Pavel Skotnica, ředitel Odboru metodiky realizace statistických zpracování
Mgr. Jana Slavníková, vedoucí Oddělení zpracování výsledků voleb, tajemnice VŠV
Mgr. Petra Báčová, tisková mluvčí