Kontakty - volby

 


Pracovníci Českého statistického úřadu,
kteří odpovídají za zabezpečení jeho úkolů ve volbách a v referendu

  • Zástupci Českého statistického úřadu ve Státní volební komisi


Člen Státní volební komise
Ing. Eva Krumpová, 1. místopředsedkyně ČSÚ

Náhradník člena Státní volební komise
Mgr. Jana Slavníková, telefon: 274 052 099
 

  • Gesční metodické a řešitelské pracoviště Českého statistického úřadu
Výsledky voleb, metodická a organizační gesce, legislativní otázky zjišťování výsledků:
Metodický tým ČSÚ
vedoucí: Mgr. Jana Slavníková, telefon: 274 052 099, e-mail: jana.slavnikova@czso.cz
zástupce: Mgr. Ondřej Procházka, telefon: 274 052 826, e-mail: ondrej.prochazka@czso.cz

Technologie zpracování a prezentace, programové vybavení, datové přenosy:
Zpracovatelský tým ČSÚ
vedoucí: Ing. Pavel Skotnica, telefon: 595 131 290, 274 052 661
zástupce: Ing. Zdeňka Burešová, telefon: 274 052 661

  • Stálá poradní a pracovní skupina předsedy ČSÚ – Vrcholový štáb voleb
Složení:
Ing. Marek Rojíček, Ph.D., předseda ČSÚ, předseda VŠV
Ing. Eva Krumpová, 1. místopředsedkyně ČSÚ, zástupce předsedy VŠV, vedoucí řešitelského týmu voleb
doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., místopředseda ČSÚ

Ing. Pavla Trendová, ředitelka sekce obecné metodiky a registrů
JUDr. Veronika Zavoralová, MBA, ředitelka sekce ekonomické a správní
Ing. Petr Böhm, Ph.D., ředitel sekce IT
Ing. Jaromír Makovec, ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení
Mgr. Jana Nechvátalová, ředitelka odboru personalistiky a mezd
doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D., ředitel odboru legislativy a mezinárodní spolupráce
Ing. Jan Kožíšek, ředitel odboru financování a rozpočtu
Ing. Kateřina Škarková, ředitelka odboru veřejných zakázek a právních služeb
Ing. Pavel Skotnica, ředitel odboru metodiky realizace statistických zpracování
Ing. Monika Braunšveigová, ředitelka krajské správy ČSÚ pro Středočeský kraj
Ing. Roman Bechtold, ředitel krajské správy ČSÚ v Ústí nad Labem
Mgr. Jana Slavníková, vedoucí oddělení zpracování výsledků voleb, tajemnice VŠV
Mgr. Jan Cieslar, tiskový mluvčí