Konstrukce klasifikace (CZ-COFOG)

 


    Klasifikace CZ-COFOG je třístupňová a pro jednotlivé stupně je stanoveno toto označení:

1. stupeň - oddíl - je označen dvoumístným kódem.
2. a 3. stupeň - skupina a třída postupuje dekadicky po jednom místě, to znamená, že číselné kódy na třetím klasifikačním stupni jsou čtyřmístné.

Schéma číselného kódu klasifikace:


Klasifikace CZ-COFOG (99) je tvořena 10 oddíly, 69 skupinami a 109 třídami.