Koná se konference – 25 let Programu Teplice

 

13. října 2015

Ve čtvrtek 22. října proběhne konference 25 let Programu Teplice. Přední čeští odborníci na oblast životního prostředí se budou zabývat vlivem znečištěného ovzduší v severních Čechách na zdravotní stav tamních obyvatel. Akce začne v 10 hodin v Kulturním domě Teplice. Pořádají ji Český statistický úřad, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Akademie věd ČR.


Severočeské pánevní okresy patřily v 80. letech k nejvíce znečištěným oblastem Evropy. Zprávy o vlivu poškozeného životního prostředí na zdravotní stav populace postupně zesilovaly nespokojenost občanů, kteří vyšli do ulic protestovat. „Tato veřejná ekologická shromáždění vlastně předcházela politickým změnám 17. listopadu 1989. Navazující intenzivní diskuse pak vedly k tomu, že o rok později byly zahájeny přípravy Programu Teplice, jehož cílem bylo vyhodnotit vliv znečištěného ovzduší na zdraví obyvatel, zejména pak na dýchací funkce, průběh těhotenství, vznik nádorových onemocnění, ale i na střední délku života,“ vysvětluje Iva Ritschelová, předsedkyně Českého statistického úřadu, zakladatelka a první vedoucí oddělení statistiky životního prostředí na ČSÚ, které se na vědeckém projektu také aktivně podílelo.

Unikátní mezinárodní Program Teplice probíhal v letech 1991 až 1999. Výsledky ukázaly, že znečištěné ovzduší negativně ovlivňuje genetický materiál a reprodukční funkce, vývoj zárodku v děloze i kvalitu spermií. „Vyšlo najevo, že v pánevních okresech jsou děti častěji nemocné, trpí onemocněními dýchacích cest a alergiemi. U tamní populace je navíc snížena střední délka života mužů i žen a zvýšena úmrtnost na srdečně-cévní onemocnění,“ uvádí Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny AV ČR, který stál u počátků Programu Teplice.

Konference, na níž vystoupí např. Bedřich Moldan, František Kotěšovec či Jiří Rubeš, však bude zaměřena i na současný stav životního prostředí na severozápadě Čech. Záštitu nad akcí převzali předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová, děkanka Filozofické fakulty UJEP Michaela Hrubá, předseda AV ČR Jiří Drahoš, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, senátor a primátor Teplic Jaroslav Kubera a senátorka Alena Dernerová.

Program konference, včetně elektronického formuláře, jehož prostřednictvím se můžete bezplatně zaregistrovat k účasti na akci, naleznete zde: www.czso.cz/konferenceteplice.

 

Kontakty:
Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
tel.: 274 052 017
GSM: 778 727 232
e-mail: petra.bacova@czso.cz

  • ČSÚ TZ 151013 Koná se konference - 25 let Programu Teplice.doc