Intrastat - Kombinovaná nomenklatura

 

 • Pro rok 2024
 • Kombinovaná nomenklatura (Příloha č. 1 Nařízení Rady (EHS) 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku) - prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2364 (SPOLEČNÝ CELNÍ SAZEBNÍK EU platný pro rok 2024)
 • Změny kombinované nomenklatury (pracovní pomůcka) Odkaz [nové okno]
  (Celní správa ČR)
 • Pro rok 2023
 • Kombinovaná nomenklatura (Příloha č. 1 Nařízení Rady (EHS) 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku) - prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1998 (SPOLEČNÝ CELNÍ SAZEBNÍK EU platný pro rok 2023)
 • Změny kombinované nomenklatury (pracovní pomůcka) Odkaz [nové okno]
  (Celní správa ČR)
 • Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie