Intrastat - Kombinovaná nomenklatura

 

  • Pro rok 2022
  • Kombinovaná nomenklatura (Příloha č. 1 Nařízení Rady (EHS) 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku) - prováděcí nařízení Komise (EU) 1832/2021 (SPOLEČNÝ CELNÍ SAZEBNÍK EU platný pro rok 2022)
  • Pro rok 2021
  • Kombinovaná nomenklatura (Příloha č. 1 Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku) - prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1577/2020 (SPOLEČNÝ CELNÍ SAZEBNÍK EU platný pro rok 2021)
  • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2159, ze dne 16. prosince 2020, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
    (jedná se o změnu aktuálního celního sazebníku pro rok 2021 související s pandemií COVID-19)
  • Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie