Intrastat - Kombinovaná nomenklatura

 

  • Pro rok 2023
  • Kombinovaná nomenklatura (Příloha č. 1 Nařízení Rady (EHS) 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku) - prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1998 (SPOLEČNÝ CELNÍ SAZEBNÍK EU platný pro rok 2023)
  • Pro rok 2022
  • Kombinovaná nomenklatura (Příloha č. 1 Nařízení Rady (EHS) 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku) - prováděcí nařízení Komise (EU) 1832/2021 (SPOLEČNÝ CELNÍ SAZEBNÍK EU platný pro rok 2022)
  • Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie