Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS) - 2004